Home Cưới Khơi nguồn cảm hứng thời trang từ những bộ cánh trên thảm đỏ.